گیاهان ,بندی ,&ndash ,تولید ,حشرات ,گروه ,گروه بندی ,گیاهان زراعی ,طبقه بندی ,بندی گیاهان ,&ndash دستگاه ,بندی گیاهان زراعی
تحقیق

لینک *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه83

فهرست مطالب

مقدمه.. 5

گروه بندی گیاهان زراعی:.. 5

طبقه بندی علمی گیاهان.. 5

گروه بندی گیاهان زراعی بر اساس هدف تولید و مورد مصرف:.. 6

گروه بندی بر اساس مورد مصرف خاص:.. 7

گروه بندی بر اساس عکس العمل به طول روز:.. 8

گروه بندی بر اساس طول دوره ی رشد:.. 8

گروه بندی بر اساس حرارت مطلوب رشد:.. 8

گروه بندی بر اساس طول عمر:.. 9

گروه بندی بر اساس عملیات زراعی:.. 9

زراعت عمومی (GENERAL FARMING) 9

مقدمه:.. 9

(طبقه بندی گیاهان زراعی CROPS ).. 11

الف) طبقه بندی بر اساس هدف تولید :.. 11

1- غلات CEREALS. 11

2-حبوبات LEGUMES. 11

3-گیاهان علوفه أی FODELER CROPS. 12

4-گیا هان ریشه أی ROOTY OR RADICAL CROPS. 12

5-گیا هان فیبری یا لیفی FIBEROUS CROPS. 12

6-گیاهان غده أی GLANDIFORM /CROPS. 12

7-گیاهان داروی: MEDICINAL /C.. 12

8-گیاهان قندی SUGAR/C.. 12

9-گیاهان تدخینی SMOKING.. 13

10- گیاهان روغنی OIL CROPS. 13

ب-طبقه بندی بر اساس هدف خاص :.. 13

1-گیاهان پوششی COVER CROPS. 13

2-گیاهان مکمل COMPLEMENTALY/C.. 13

3-گیاهان سیلویی SILAGE /C.. 13

5- گیاهان همراه CYNERGIC /C.. 14

6- نباتات غله ای TRAPPING /C.. 14

جنبه های فیزیولوژیکی غلات :.. 14

فرایند فتوسنتز :.. 14

کارایی فتو سنتز :.. 15

فتوسنتز و عملکرد غلات :.. 15

اختلاف در کارایی فتوسنتز :.. 16

نمو گیاه و فتو سنتز :.. 17

روابط مخزن &ndash منبع :.. 18

برنج.. 19

مقدمه.. 19

توصیف کلی برنج :.. 19

سازگاری :.. 20

آب و هوا :.. 20

خاک :.. 20

برنج غرقابی :.. 20

برنج شناور :.. 21

برنج آپلند ( کوهی ):.. 22

تیپ های برنج :.. 22

بیوتیپ های برنج :.. 23

خصوصیات خاک برنج های غرقابی و شناور :.. 24

اثرات غرقابی برروی خاک ها :.. 24

عوامل موثر بر استفاده از کودهای ازته به شرح زیر است :.. 25

1 &ndash تغییرات فیزیکی :.. 25

2 &ndash تغییرات میکروبی :.. 25

3-تغییرات شیمیایی :.. 25

کود های بیولوژیکی :.. 26

تولید به روش راتون در برنج ( راتون کراپینگ ) :.. 27

نکات قابل توجه در عملیات برنج :.. 28

مقایسه سیستم های کشت برنج :.. 29

آبکشت یا هایدروپونیک(مقاله ای از کار عملی کشت هیدروپونیک در کانکس) 30

مقدمه :.. 30

هدفها و امکانات گوناگون کاربرد آبکشت (مزایا):.. 30

معایب آبکشت:.. 31

احتیاجات غذایی گیاه:.. 31

مواد و روشها:.. 32

بحث و نتیجه گیری:.. 32

پیشنهادات و انتقادات:.. 34

بخش سوم: حشرات و اهمیت آنها.. 34

فصل اول:کلیات.. 34

بعضی از علل پایداری حشرات.. 35

معایب حشرات :.. 35

اول &ndash حشرات باعث تخریب و خسارت انواع و اقسام گیاهان میگردند. 35

دوم- حشرات موجب آزار و ناراحتی انسان و نیز ایجاد خسارت روی جانوران اهلی و وحشی به شرح زیر می گردند.. 36

محاسن حشرات.. 36

فصل دوم: مورفولوژی ، تشریح و فیزیولوژی.. 38

اول - ساختمان خارجی بدن حشرات Morphology:.. 38

الف &ndash جلد و مشتقات آن :.. 38

ب &ndash ماهیچه ها :.. 39

پ &ndash ساختمان سر و ضمائم آن :.. 40

پیوستهای سر: 41

قطعات دهان : 43

تیپ زننده (مکنده زننده) Piercing &ndash Sucking. 44

تیپ مکنده Siphoning. 44

تیپ لیسنده Sponging. 44

تیپ مخطط Chewing &ndash Lapping. 45

ت &ndash قفسه سینه ( ( Thorax و ضمائم آن :.. 45

ضمائم قفس سینه.. 46

1- پاها (Legs): 46

2- بال ها (Wings) : 47

ث- شکم : ( Abdomen).. 48

پیوستهای شکم:.. 49

دوم: تشریح و فیزیولوژی:.. 49

الف &ndash دستگاه گوارش Digestive system.. 49

ب- دستگاه دفع حشرات :.. 50

پ &ndash دستگاه تنفس:Respiratory system.. 50

1- مکانیسم تنفس در حشرات : 51

2- متابولیسم تنفس : 52

ت &ndash دستگاه گردش خون Circulatory system:.. 52

1- مکانیسم گردش خون: 53

2- ترکیبات خون: 53

ث &ndash دستگاه تولید مثل Reproductive system :.. 54

1- دستگاه تناسلی نر. 55

2- دستگاه تناسلی ماده 56

ح &ndash دستگاه عصبی Nervous system:.. 57

ج &ndash اعضاء حسی در حشرات :.. 60

1- حس بینائی. 60

2- حس شنوایی. 61

3- حس لامسه. 62

4- حس چشائی. 62

5- حس بویایی. 62

آنتوژنی و بیولوژی :.. 63

الف &ndash نشو و نمای جنینی :.. 63

ب- نشو و نمای بعد از دوره جنینی :.. 64

1- تغییر جلد و مکانیسم آن : 64

2- مکانیسم دگردیسی Metamorphosis : 65

تقسیم حشرات با توجه به مراحل رشدی بعد از نشو و نمای جنینی 66

الف &ndash حشرات با استحاله ناقص یا تدریجی Heterometabola :.. 66

ب- حشرات با استحاله کامل Holometabola :.. 67

مراحل نشو و نمای فردی در حشرات Ontogeny :.. 68

اول) تخم:.. 68

دوم) لارو Larve. 69

اشکال لاروی : 70

سوم) شفیره : ( pupa).. 71

چهارم) حشره کامل Adult:.. 72

تولید مثل Reproduction :.. 73

روش های تولید مثل.. 73

1- پدوژنز paedogenesis. 73

2- نئوتنی Neoteny. 74

3- چند جنینی Polyembryony. 74

منابع. 75

مقدمه

زراعت و اصلاح نباتات نام یکی از رشته&zwnj های آموزشی کشاورزی در دانشگاه&zwnj های ایران است.

این رشته را می&zwnj توان به عنوان گرایش در مقطع کارشناسی انتخاب نمود. مباحث این رشته در دوران کارشناسی ارشد تخصصی است.شامل زیر گروه&zwnj های زراعت ،اصلاح نباتات وبیوتکنولوژی میشود.در دوره دکتری زراعت می توان اکولوژِی گیاهی ویا فیزیولوژِی را پیگیری کرد

گیاهان زراعی بسیار متنوع بوده ،به صورت های مختلفی مصرف گشته و در عملیات زراعی نیز تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند. با این حال ،کیاهان زراعی مختلف دارای وجوه اشتراک زیادی می باشند. به طور کلی گیاهان زراعی را می توان به صورت های مختلفی از جمله بر اساس خصوصیات گیاهشناسی و تکاملی ، هدف تولید و مورد مصرف ، طول عمر گیاه ، نیازهای محیطی و شرایط مطلوب رشد، عملیات زراعی و غیره گروه بندی نمود. محصولات زراعی به دلیل دارا بودن خصوصیات مختلف و چند هدفی بودن تولید ممکن است در دو یا چند گروه مختلف قرار گیرند.

گروه بندی گیاهان زراعی: طبقه بندی علمی گیاهان

نام گیاهان مختلف از یک مکان به مکان دیگر متفاوت بوده و یا گاهی گیاهان کاملا متفاوتی به یک اسم نامیده می شوند. مثلا انواع گندم بای افراد غیر متخصص مفهوم گندم را دارد، اما گندم معمولی که برای تهیه نان استفاده می شود از گندم دوروم که برای تهیه ماکارونی مصرف می شود تفاوت های ژنتیکی و همچنین مصرفی زادی دارد. تولید نان خوب از گندم دوروم و تولید ماکارونی خوب از گندم نان امکان پذیر نیست. برای آن که افراد متخصص یکدیگر را درک نمایند و دقیقا بدانند در باره ی چه گیاها صحبت می کنند، گیاهان را به روشی موسوم به سیستم طبقه بندی علمی نامگذاری کرده اند.این روش که دقیقترین روش ها است توسط لینه(Carolous Linnaeus) بنیان گذاری شده است و به همین نام هم معروف می باشد.در این روش موجودات را بر اساس خصوصیات ریخت شناسی ، تکاملی و ژنتیکی در هفت طبقه قرار می دهند. ترتیب طبقات عبارتند از :

1- سلسله(Kingdom)

2- بخش(Division)

3- رده یا طبقه(Class)

4- راسته(Order)

5- تیره یا خانواده(Family)

6- جنس(Genus)

7- گونه(Species)

گیاهان زراعی به رده ی نهاندانگان تعلق دارند. هر گونه ی گیاهی مجموعه ای از گیاهان را در بر می گیرد که از نظر خصوصیات ظاهری شباهت های زیادی با یکدیگر داشته و بتوانند به سهولت و بدون اتخاذ تکنیک های خاص مانند انتقال جنین و غیره با یکدیگر لقاح یافته و تولید بذر نمایندع به طوری که بذر حاصل بتواند سبز لید مثل مجدد انجام پذیر باشد. مجموعه ای از گونه های که در بعضی خصوصیات مشنرک هستند یک جنس گیاهی را تشکیل می دهند.

در طبقه بندی علمی ، هر گیاه را با اسم گونه و جنس آن مشخص می سازند.به همین جهت این سیستم نامگذاری را دو اسمی نیز گویند. مثلا نام علمی گندم نان Triticum aestivum می باشد. Triticum مشخص جنس و aestivum مشخص گونه گندم نان است.

گروه بندی گیاهان زراعی بر اساس هدف تولید و مورد مصرف:

در این گروه بندی نوع محصول تولید شده و نحوه ی مصرف آن مورد نظر است و چون یک محصول با اهداف مختلفی تولید میشود ممکن است در چند گروه قرار گیرد.

1- غلات: گیاهانی از تیره ی غلات هستند که به منظور تولید دانه کشت میگردند. دانه ی حاصله عمدتا به مصرف تغذیه انسان یا دام می رسد مثل گندم، جو ... دانهی این گیاهان از نظر نشاسته غنی و از لحاظ پرتئین نسبتا فقیر می باشد.

2- حبوبات: گیاهانی از تیره ی بقولات هستند که برای تولید ددریافت‌فایلادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : فایل بزرگ 2
برچسب ها : گیاهان ,بندی ,&ndash ,تولید ,حشرات ,گروه ,گروه بندی ,گیاهان زراعی ,طبقه بندی ,بندی گیاهان ,&ndash دستگاه ,بندی گیاهان زراعی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : تحقیق در مورد زراعت و اصلاح نباتات